به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسعود کرباسیان مدیران بانک‌ها را تهدید کرده است که در صورت عدم پایبندی به این سیاست با آنها برخورد خواهد شد. واگذاری اموال مازاد آغاز شد و در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد یافت تا بخشی از پول‌های منجمدشده شبکه بانکی احیا شود. چالشی که بخش خصوصی در سال ۹۷ با آن روبه‌رو است افزایش قیمت تمام‌شده پول با توجه به اعمال نرخ سود ۲۰ درصدی در مدت دو هفته از بهمن و اسفند ۹۶ است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216555/چالش-نرخ-سود-در-سال-۹۷