اقتصاد ایرانی: به گزارش ایرنا از رم، شرکت انتقال برق ایتالیا ‘ترنا’ اعلام کرد: با جلو کشیدن عقربه های ساعت علاوه بر صرفه جویی در مصرف برق نیاز متوسط سالانه ۲۰۰ هزار خانواده تامین خواهد شد.
با توجه به اینکه تعرفه هر کیلو وات برق در ایتالیا بطور متوسط برای مصرف کنندگان خانگی بیش از ۲۰ سنت است، تخمین زده می شود که با بجلو کشیدن یک ساعته عقربه ها و بازگشت ساعت قانونی، ۱۱۶ میلیون یورو تا بازگشت ساعت خورشیدی روز ۲۸ اکتبر آینده، صرفه جویی خواهد شد.
بر اساس داده های شرکت ترنا، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ میلادی ساعت قانونی منجر به صرفه جویی ۸ میلیارد و ۵۴۰ میلیون کیلووات برق به ارزش یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون یورو شده است که بیشترین صرفه جویی انرژی در ماه اکتبر حدود ۱۵۸ میلیون کیلووات برابر با ۳۰ درصد کل صورت می گیرد.
ساعت قانونی درایتالیا برای نخستین بار در سال ۱۹۱۶ و از روز سوم ژوئن تا ۳۰ سپتامبر بکار گرفته شد، اما در سال ۱۹۲۰ متوقف و سپس از سال ۱۹۴۰ و در زمان جنگ جهانی از سرگرفته شده و در سال ۱۹۴۸ مجددا لغو شد.
تغییر ساعت درسال ۱۹۶۶ و همزمان با بحران انرژی بار دیگر و به مدت ۱۳ سال، از پایان ماه می تا پایان سپتامبر بکار گرفته شد و از سال ۱۹۹۶ تاکنون نیز تا پایان اکتبر به اجرا در می آید.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34138/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DB%B1%DB%B1%DB%B6+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D9%85%DB%8C+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AF.html