به گزارش اخبار بانک، سپرده جمع آوری شده بانک ایران زمین در سال ۹۵ بالغ بر ۱۵۲ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال بوده و نسبت به سال  ۹۴  که توانسته بود حدود ۱۰۸ هزار و ۶۷۵  میلیارد ریال  سپرده جمع کند بالغ بر  ۴۰ درصد رشد را تجربه کرده است . 

بر اساس این میزان سپرده بانک ایران زمین ۱۷ هزار میلیارد ریال سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کرده تا تمامی سپرده های  مردم نزد این  بانک ، توسط بانک مرکزی تضمین شده باشد.

بر اساس این گزارش ، در سال ۹۵ بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی همانند سال ۹۴  صفر بوده و بدهی به سایر بانکها نیز با کاهش ۹۱ درصدی از مبلغ ۴هزار و ۵۰۸ میلیارد ریالی به۹ رقم ۴۱۱ میلیارد ریال رسید. 

بانک ایران زمین در سال ۹۵ اعلام کرده است که برای هر سهم ۱۵ ریال زیان ساخته است . اما این مساله زمانی دارای اهمیت است که بدانیم زیان سال ۹۴ این بانک برای هر سهم معادل ۴۴۳ ریال بوده و این شرکت از این زیان ۳ رقمی ، در آستانه خروج از زیان دهی قرار گرفته است . 

بر این اساس در سال ۹۴ این بانک  مبلغ یک هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال زیان خالص ساخته بود که در سال ۹۵ این زیان را به ۶۱ میلیارد ریال رساند . 

جمع درآمدهای مشاع بانک در سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار و ۷۴۷ میلیاردرریال و جمع درآمدهای غیرمشاع بانک  نیز سه هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۴ بالغ بر ۱۸۵۹ درصد رشد داشته است ؛ هرچند در مجموع درآمد بانک کاهش ۳۶ درصدی داشته است . 

تسهیلات پرداختی بانک در سال ۹۵ بیش از ۲۲ هزار و میلیارد ریال برآورد شده که از این محل حدود ۶هزار میلیارد ریال عایدی نصیب بانک شده است . سرمایه گذاری بانک نیز در سهام و اوراق بهادار  حدود ۲ هزار و ۷۹۹ میلیارد رریال محاسبه شده است . 

در نهایت اینکه موجودی نقد بانک در پایان دوره سال ۹۵ معادل یک هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال  بوده که نسبت به پایان سال ۹۴ بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59429/گزارش-عملكرد-بانك-ايران-زمين-سال-٩٥-كاهش-چشمگير-زيان