به گزارش اخبار بانک، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در توئیتی به مناسبت سال نو نوشت:

سال ۹۶ برای نظام بانکی پر از فراز و نشیب گذشت، ما توانستیم علاوه بر درمان غذه چرکین موسسات مالی غیرمجاز گام های موثری در اصلاح نظام بانکی برداریم و به سوی شفافیت بیشتر حرکت کنیم.

۱۳۹۷ سال تلاش مداوم و مستمر برای تداوم اصلاحات و کمک به اشتغال و رونق است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59423/تلاش-مستمر-تداوم-اصلاحات-نظام-بانکی