اقتصاد ایرانی: در حالی که برخی ممکن است تصور کنند ارسال پیامک های تبریک نوروز از طرف ریاست جمهوری توسط دولت پرداخت می شود، اما هزینه ارسال پیام تبریک ریاست جمهوری در اپراتورها رایگان است.

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در چند سال اخیر شاهد بودیم، ارسال پیامکی با عنوان Rouhani در سیم کارت های مختلف بود که آغاز سال جدید را تبریک می گفت. اگر چه برخی تصور می کنند این پیامک با بودجه دولتی انجام می شود، اپراتورها اعلام کردند پیامک های تبریک به مناسبت آغاز سال جدید برای رئیس جمهوری رایگان است.

در گفت وگوی ایسنا با روابط عمومی اپراتورهای تلفن همراه، عنوان شد که هزینه ارسال پیامک های تبریک ریاست جمهوری به مردم برای فرارسیدن سال ۱۳۹۷ مانند سال های گذشته رایگان است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34120/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+.html