اقتصاد ایرانی: در سال های اخیر، گزارش های بسیاری از شرایط مهاجران منتشر شده که برخی آنها، بیان کننده سختی و نامساعد بودن معیشت مهاجران در کشورهای میزبان است. آن طور که گفته شده در چند سال گذشته، به دلیل بالا گرفتن آتش جنگ و درگیری های داخلی در کشورهای خاورمیانه، به ویژه عراق، سوریه و افغانستان، بسیاری از افراد، ناچار به ترک شهر و زندگی خود شده و به کشورهای همسایه و در شرایطی به کشورهای اروپایی رهسپار شدند.

به گزارش تعادل، طبق بسیاری از گزارش های منتشر شده در این سال ها، در شرایطی مانند ورود آوارگان و مهاجران غیرقانونی، کشورهای میزبان ناچار به برگرداندن آنها به کشور مقصد هستند یا گاهی به دلیل نامساعد بودن شیوه رسیدن، بسیاری از مهاجران بیمار یا کشته می شوند. از طرفی، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و شروع مذاکرات برگزیت، بسیاری از مهاجرانی که در کشورهای اروپایی و امریکایی صاحب زندگی و فرزند بودند، ناچار به ترک کشورهای میزبان بوده یا شرایط کار، تحصیل و زندگی آنها، سخت شده است. با این حال، کشورهای بسیاری هستند که از ورود مهاجران استقبال کرده و قانون و تسهیلات خاصی برای آنان قائل هستند. از طرفی، به گفته تحلیلگران، زمانی که در کشوری شرایط اقتصادی، اجتماعی و رفاه عمومی برای شهروندان آنجا فراهم باشد، مهاجران نیز، در آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، برای نخستین بار، سازمان ملل به ارزیابی سطح شادی مهاجران (فرزندان متولد شده مهاجران در کشور میزبان) پرداخته و طبق نتایج این ارزیابی، فنلاند، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. آن طور که گفته شده، در این رده بندی از یک تا ۱۰ فنلاند با نمره ۷.۶۶۲ جایگاه اول را در تولد فرزندان مهاجر به خود اختصاص داده است. این آمار در حالی منتشر شده که در گزارش جدید سازمان ملل، فنلاند شادترین کشور جهان نام گرفته است. آن طور که گفته شده، مردم در فنلاند از کیفیت بالای زندگی برخوردارند. کار سالم و تعادل در زندگی، سطح سواد بالا و همچنین سیستم مراقبت های بهداشتی، فنلاند را به ۱۰ کشور برتر دنیا برای زندگی تبدیل کرده است. آن طور که در ادامه گزارش آمده، در میان شادترین کشورهای جهان برای مهاجران، دانمارک و نروژ با نمره های ۷.۵ تا ۷.۴ در این رده بندی، رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. طبق نتایج یک پژوهش، ۷۹ درصد از مردم این کشور گفتند که به بسیاری از افراد پیرامون خود اعتماد دارند. بر این اساس، گفته شده افرادی که از کشورهایی با میزان پایین حس اعتماد به دانمارک مهاجرت می کنند به سرعت این فرهنگ را فرا می گیرند. این موضوع درنهایت منجر به افزایش کیفیت مهاجران در این کشور و شادی آنها خواهد شد. نروژ نیز یکی از کشورهایی است که آسان ترین قوانین مهاجرت در اروپا را داشته و بر حقوق کامل پناهجویان و امکانات رفاهی یکسان برای آنها، تاکید دارد.

در این گزارش، ایسلند، نیوزیلند، استرالیا و کانادا نیز در رتبه های بعدی فهرست شادترین کشورهای جهان برای مهاجران قرار دارند. آن طور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده، به طور کلی کشورهای اسکاندویناوی (نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد و ایسلند) را می توان بهترین کشورهای دنیا در بسیاری از شاخص های آموزشی، بهداشتی، سیاسی، رفاهی و اقتصادی دانست. طبق آمارها، در شاخص سبزترین کشورهای جهان که شامل عملکرد زیست محیطی هر کشور است، رتبه های اول تا چهارم دراختیار فنلاند، ایسلند، سوئد و دانمارک است. طبق تازه ترین گزارش منتشر شده، رتبه ایسلند و نیوزیلند در رده بندی شادترین کشورها برای مهاجران، به ترتیب ۷.۴ و ۷.۲ اعلام شده است. استرالیا و کانادا نیز رتبه های ۷.۲ را به خود اختصاص داده اند. کانادا نیز یکی از شادترین کشورهای جهان معرفی شده و همان طور که گفته شد، هرچه میزان رضایت و شادی شهروندان از یک کشور بیشتر باشد، مهاجران نیز شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد.

در انتهای این گزارش، سوئد، سوییس و مکزیک نیز از دیگر کشورهایی هستند که مهاجران در آنها احساس شادی بسیاری دارند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34127/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86.html