به گزارش اخبار بانک، «علی فتحی» عصر دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: همچنین رشد ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه ۲۴ هزار و ۱۸۸ریال مزد روزانه مورد توافق قرار گرفت.

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که پارسال بیشتر از حقوق حداقل مصوب شورای عالی کار بود. به طور نمونه، افرادی که پارسال میزان پایه حقوق آنان ۲۰ میلیون ریال بود مشمول افزایش سایر سطوح مزدی می شوند.

فتحی تاکید کرد این توافق هنوز مصوب نشده است؛ زیرا در نشست شورای عالی کار فقط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت و باید وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به جمع نمایندگان کارگری و کارفرمایی بپیوندند و توافق صورت گرفته را امضا کنند. 

سیزدهمین نشست شورای عالی کار در حالی برگزار شد و با این توافق همراه بود که بحث های امسال متفاوت با سال های گذشته تفاوت مهمی داشت. 
در سال های گذشته با وجود اینکه ماده ۴۱قانون کار بر ۲ شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام، معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما امسال سبد هزینه خانوار نیز که ۲۶میلیون و ۶۹۰ هزار ریال تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود. 

این میزان، نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59410/طلسم-تعیین-حقوق-کارگری-افزایش-19-8درصدی-حداقل-دستمزد-شکست