به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، برات کریمی عضو هیات مدیره بانک امروز در بازدید از شعب نادری و شعبه نوبهار با کارکنان و مشتریان گفت و گو کرده و توصیه هایی را برای بهبود خدمات رسانی ارائه کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216539/بازدید-اعضای-هیات-مدیره-از-شعب-بانک-ملی