خبرگزاری ایلنا: فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار) گفت: گروه کارگری حاضر در مذاکرات سه‌جانبه مزدی بر سر کلیات میزان حداقل مزد سال آینده با وزارت کار و وزیر کار به توافق رسیده است.

دور تازه مذاکرات مزدی بر سر تعیین حداقل مزد ۹۷ از ساعت ۱۵ امروز آغاز شده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59406/کلیات-مزد-تایید-کمیته-سه-جانبه-رسید