به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ارائه خدمات بانک سینا در تمامی بخش ها و سرویس های نوین بانکی به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۳:۴۵ روز چهارشنبه اول فرودین ماه ۱۳۹۷ به مدت یک ساعت و ۱۵ دقیقه قطع خواهد شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216522/خدمات-بانک-سینا-یک-ساعت-قطع-می-شود