اقتصاد ایرانی: محمدرضا نجفی منش با اشاره به دولتی بودن صنایع خودروسازی در ایران، اظهار داشت: رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همه مقامات همواره از خصوصی سازی صنعت خودرو صحبت می کنند، ولی باید اجرایی شود.

وی با بیان این که خصوصی سازی صنعت خودرو فقط اراده می خواهد، افزود: به نظر من در حوزه خودرو مزیت های بسیاری در کشور وجود دارد و انتظارات این است که دولت تنها سیاست گذار و کنترل کننده باشد؛ نه تصدی گر.

به گزارش خبرآنلاین، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تصریح کرد: هم اکنون قیمت خودرو را پایین نگه داشته اند و خودروسازان با ضرر می فروشند. یعنی چه که می گویند ما زورمان به خودروسازان نمی رسد؟ این حرف زیاد پایه داری نیست.

نجفی منش عنوان کرد: توصیه ما این است که به طور قطع خصوصی سازی در صنعت خودرو انجام شود که بتوانند برنامه ریزی بلندمدت در آن داشته باشند.

وی تاکید کرد: وقتی خصوصی سازی درست انجام شود، آن زمان خود به خود صنعت خودرو اصلاح خواهد شد. در قطعه سازی ما پیش بینی کرده ایم که ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری داریم.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34122/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF.html