به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای برگزاری جلسه شورای عالی کار به‌منظور تعیین دستمزد درحالی که گروه کارفرمایی حاضر در نشست شورای عالی کار به‌روی افزایش حداکثر ۱۰درصدی حداقل حقوق سال ۹۷ اصرار داشتند، کارفرمای بزرگ (دولت) آب پاکی را روی دستشان ریخت! دولت با افزایش ۱۸تا۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران موافق است.

گروه کارگری حاضر در شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حداقل ۲۸تا۲۹درصدی حداقل‌بگیران را دارد.

 نماینده کارگری حاضر در نشست پیشنهاد افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق کارگری را داده بود تا حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۷ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
افزایش حقوق سایر سطوح مزدی هم در محدوده ۱۶ درصد متغیر است، ولی به‌طور کامل به توافق نرسیده است.

با  افزایش ۱۸ درصد به‌میزان ۱۶۷ هزار و ۳۸۷ تومان افزایش به ۱میلیون و ۹۷ هزار و ۳۱۸ تومان خواهد رسید.

 همچنین اگر دستمزد ۱۹ درصد افزایش یابد رقم فعلی حداقل مزد با ۱۷۶ هزار و ۶۸۶ تومان افزایش به ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۱۷ تومان و با فرض افزایش ۲۰درصدی با افزایش ۱۸۵ هزار و ۹۸۶ تومان به یک میلیون و ۱۱۵هزار و ۹۱۷ تومان خواهد رسید.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-131963.html