اقتصاد ایرانی: ولی اله سیف در پایان آخرین جلسه هیات دولت در سال جاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسیدن به دامنه تورم تک رقمی در سال ۹۵ رقم خورد که این دستاورد در سال ۹۶ نیز با استمرار انضباط پولی و مالی که دولت به آن پایبند است، حفظ می شود.
وی افزود: در سال آتی نیز با انضباط مالی که دولت به آن اعتقاد دارد، تورم تک رقمی ادامه خواهد داشت که می تواند زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی، توسعه صادرات و اشتغال در کشور شود.
به گزارش ایرنا، رئیس شورای پول و اعتبار دستاوردهای دولت در سال جاری در حوزه اشتغال را ارزشمند توصیف کرد و گفت: ادامه این مسیر می تواند رفاه بیشتری را برای مردم فراهم کند.
سیف همچنین اظهار داشت: نظام بانکی برای تحقق شعار امسال که به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده بود، تلاش کرد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بردن تولید به اقصی نقاط کشور را در دستور کار قرار داد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نتیجه این رویکرد این بود که رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه امسال بالای ۴ درصد است و در فصل آخر نیز انتظار می رود دستاورد رشد اقتصادی مثبت باشد.
سیف همچنین درباره مشکلات نظام بانکی به کارشکنی های آمریکا اشاره کرد و اظهار داشتک در صحنه بین المللی آمریکا دست از دشمنی بر نمی دارد و از هر فرصتی استفاده می کند که در زمینه کار کردن با بانک های ایرانی ایجاد رعب و وحشت کند.
رئیس کل بانک مرکزی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی را یکی دیگر از موانع در مسیر توسعه نظام بانکی برشمرد و گفت: باید بتوانیم با رعایت ضوابط مورد نیاز، به عضویت در این نهاد در آییم.
وی در عین حال اشکالات داخلی نظام بانکی را کتمان نکرد و اظهار داشت: این مشکلات در زمینه های انطباق نداشتن با نظام بانکداری بین الملل دیده می شود و از این رو بانک ها باید در زمینه استانداردهای مالی و ساختارهای مناسب مالی و نیز استانداردهای عملیاتی فعالتر شوند که بانک مرکزی روی هر دو موضوع متمرکز شده تا مشکلات را به حداقل برساند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34107/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DB%B9+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DB%B4+%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html