به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شبکه بانکی به منظور پاسخگویی به آن دسته از مشتریان بانکداری الکترونیک که در استفاده از خدمات شبکه شتاب دچار مشکل و یا مغایرت می‌شوند، به برقراری کشیک در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی اقدام می‌کند.

لازم به ذکر است فایل الکترونیکی مربوط در پرتال اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز بارگذاری شده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59375/فهرست-اسامی-کارکنان-کشيک-بانک-ها-تعطیلات-نوروز-۹۷-منتشر