به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، جهت بازدید مجازی از موزه بانک و همچنین ساختمان سردار اسعد می توان به سایت اصلی بانک مراجعه و با عبور از سالن های موزه به صورت ۳۶۰ درجه و مجازی آثار آن را رویت کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216462/تور-مجازی-۳۶۰-درجه-موزه-بانک-ملی-ایران