به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از حدود ۴ ساعت از برگزاری جلسه دستمزد احتمال افزایش ۲۰ درصد در حداقل دستمزد ۱۳ میلیون مشمول قانون کار وجود دارد.

با فرض افزایش ۲۰درصدی و افزایش ۱۸۵ هزار و ۹۸۶ تومان حداقل دستمزد یک‌میلیون و ۱۱۵هزار و ۹۱۷ تومان خواهد شد و احتمال افزایش ۱۶درصد برای سایر سطوح مزدی هم وجود دارد.

برخی از پیش‌بینی ها حاکی از این است که دستمزد بین ۱۵ تا ۱۶ درصد برای حداقل‌بگیران و ۱۴ درصد برای سایر سطوح مزدی خواهد بود که در صورتی که حداقل مزد ۱۵ درصد افزایش یابد میزان افزایش دستمزد حدود ۱۳۹ هزار و ۴۸۹ تومان خواهد بود و حداقل دستمزد به ۱میلیون و ۰۶۹ هزار و ۴۲۰ تومان در سال ۹۷ خواهد رسید. با فرض افزایش ۱۶درصد ۱۴۸هزار و ۷۸۸ تومان به دستمزد اضافه می‌شود و حداقل مزد به ۱میلیون و ۰۷۸ هزار و ۷۱۹ تومان می‌رسد.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-131972.html