به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، بالغ بر نه هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان های حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید در ۶۵ هزار و ۶۹۷ فقره پرداخت شده است.

همچنین بانک ملی ایران طی مدت مذکور، تعداد ۷۵ هزار و ۴۷۹ فقره تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال به ارزش ۹۷ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال تخصیص داده است.

پرداخت ۱۴ هزار و ۷۶۷ فقره تسهیلات سرمایه ثابت برای بخش های تولیدی (صنعت، معدن و کشاورزی) به ارزش ۱۶ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده است.

این بانک پرداخت تسهیلات حمایتی از کسب و کار و رونق بازار در بخش بازرگانی را نیز در دستور کار قرار داده و در یازده ماه ابتدای سال جاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۸۹۲ فقره تسهیلات به ارزش ۶۱ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

همچنین تا پایان بهمن ماه امسال، ۶۸۳ فقره تسهیلات صادراتی نیز به ارزش دو هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59339/تسهیلات-حمایتی-بانک-ملی-ایران-بازار-اشتغال