به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در این شماره محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی صمیمی از دوران همراهی خود با پدر در بانک ملی ایران و خاطرات دوران کودکی خود در بانک سخن گفته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216432/انتشار-جدیدترین-شماره-مجله-بانک-ملی