به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از ایرنا، پیرو تصمیم هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در باره برکناری نعیمی که ۲۳ اسفند اتخاذ شد، بانک مرکزی در نامه ای به هیات مدیره این موسسه، بر ادامه کار مدیرعامل کنونی تا تعیین مدیرعامل جدید تاکید کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216437/بانک-مرکزی-علی-نعیمی-مدیرعامل-کاسپین-می‌ماند