به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، از جمله خدمات ارزی بانک‌ها اخذ و نگهداری سپرده های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک‌های عامل به آنها اعطا می‌شود. ضوابط و مقررات موضوع سپرده پذیری ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه‌های موردی بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216420/اصل-و-سود-سپرده-های-ارزی-باید-با-اسکناس-ارز-پرداخت-شود