به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، از بین ۲۰ گروه از مشمولان سهام عدالت تاکنون ۱۹ گروه سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ را دریافت کردند. در آخرین مورد  به حساب بانکی روستاییان و عشایری که مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند سود سهام عدالت واریز شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216429/همه-تا-آخر-سال-سود-سهام-عدالت-می‌گیرند