به گزارش اخبار بانک، دو شرکت بورسی پمپ سازی ایران و افست،برنامه افزایش سرمایه ۲۰ و ۳۹۵ درصدی را اعلام کردند.

پمپ سازی ایران که به علت عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی میاندوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده،مشمول تعلیق شده،برنامه افزایش سرمایه ۲۰ درصدی را اعلام کرد.

بر این اساس،”تپمپی” در صدد است درصورت موافقت سازمان بورس،سرمایه را از ۴۰ به ۴۸ میلیارد تومان برساند تا جهت اصلاح ساختار مالی، مشارکت و تامین منابع مالی افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج تحصیل سرمایه گذاری های جدید و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشته از محل سود انباشته منظور شود.

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان با ۴۰٫۸ درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت که در بازار دوم معاملات بورس درج شده،حضور دارد.

همچنین،شرکت افست ۲۰ میلیارد تومانی درنظر دارد با افزایش سرمایه ۳۹۵ درصدی،سرمایه فعلی را به ۹۹ میلیارد تومان برساند.

به این ترتیب،تامین مالی “چافست” از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها است که در صورت اخذ مجوز از سازمان بورس جهت طرح توسعه فضای تجاری، اداری، خدماتی و سوله صنعتی صرف می شود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59305/پیشنهاد-افزایش-سرمایه-۳۹۵-۲۰-درصدی-دو-شرکت-بورسی