اقتصاد ایرانی: اصغر سمیعی درباره رانت حاصل از فاصله نرخ ارز در بازار و نرخ آن در صرافی های بانک ها، اظهار داشت: «دیروز یورو حدود ۲۰۰ تومان و دلار حداقل ۱۰۰ تومان در بازار و در صرافی های بانک ها اختلاف قیمت داشت.»

وی افزود: «روز دوشنبه دیدیم قیمت مداخله ای را بالا بردند و به قیمت بازار نزدیک کردند.:این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: «ما گفتیم بیدار شده اند و دارند صحیح عمل می کنند، ولی امروز باز مداخله ای ارزان تر و بازار گران تر و اختلاف بیشتر شد و این یعنی رانت بیشتر.»

به گزارش خبرآنلاین، سمیعی عنوان کرد: «من اطمینان دارم اگر ارز تک نرخی شود و رانت و فساد از بازار ارز برچیده شود، اتفاقی بسیار مبارک خواهد بود.

رییس اسبق کانون صرافان متذکر شد: «چند نرخی بودن به هر بهانه ای مانند ارز مسافرتی یا پزشکی یا تجاری و غیره باعث هدر رفتن بیت المال و ایجاد رانت و فساد است.»

سمیعی ادامه داد: «اگر احیانا سیاست مدیران حوزه ارز تزریق روزانه هم باشد، بهتر است که نرخ اعلامی روزانه مطابق یا بسیار نزدیک به قیمت زمان بسته شدن بازار در روز پیش باشد.»

وی یادآور شد: «سال گذشته هم در یک مصاحبه در مقطعی که فاصله قیمتی بیش از ۱۰۰ تومان شده بود، تحت عنوان چرا مقابل صرافی ها صف تشکیل می شود توضیحاتی داده بودم.»

این کارشناس بازار ارز خاطرنشان کرد: «بهترین راه مبارزه با فساد، فراهم نکردن زمینه و امکان برای فساد است.» 

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34047/%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html