به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمدرضا جمشیدی، با اشاره به به سرقت اخیر از یک دستگاه عابربانک، اظهار داشت: برای تاسیس یک شعبه ضوابطی وجود دارد که به تصویب شورای امنیت ملی رسیده است و بانک ها بدون رعایت آن اجازه تاسیس هیچ شعبه ای را ندارند. اما برای استقرار دستگاه های عابر بانک هیچگونه قانونی وجود ندارد و بانک ها صرفا با رایزنی با مدیران و مالکین ساختمان ها، مکان های تجاری، فرودگاه ها و غیره اجازه قرار دادن دستگاه های عابر بانک را بدست می آورند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216389/علت-دزدیده-شدن-عابر-بانک-ها-مشخص-شد