به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بررسی یک دهه تحولات بازار ارز،طلا و مسکن نشان می دهد که این بازارها همواره در اقتصاد ایران موج ساز بوده‌اند.در واقع تغییر در هر کدام از این بازارها،به سایر بخش های اقتصاد هم سرایت کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216381/کدام-بازارها-سال-آینده-سوده‌ترند؟-طلا-و-ارز-یا-مسکن؟