اقتصاد ایرانی: این روزها، به بهانه روز جهانی زن، گزارش های بسیاری از بررسی وضعیت اجتماعی، سیاسی و آموزشی زنان در کشورهای مختلف منتشر شده است.

در برخی از این گزارش ها، گفته شده، در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته، نگاه های سنتی و مردسالارانه به زن ها وجود دارد و همین موضوع، منجر به نادیده گرفتن مهارت های آنها می شود. از طرفی، نگاه های سنتی و بی اعتمادی به توانایی زنان، تبعیض هایی در پرداخت دستمزد به زنان از سوی کارفرمایان شده است.

به گزارش تعادل، به گفته بسیاری از تحلیلگران از آنجا که مشاغلی که از سوی زنان انتخاب می شوند، در زمره مشاغل کم ارزش از دید کارفرمایان قرار دارند، این تبعیض به وجود می آید.

براین اساس، در سال های اخیر، تلاش های بسیاری شده که با اتخاذ سیاست هایی در جهت استفاده بهینه از توانایی های تمامی افراد جامعه، نه تنها زنان، بلکه کارفرمایان و در نهایت دولت ها نیز سود ببرند. با این حال، همچنان شکاف جنسیتی به ویژه در کشورهای اروپایی وجود دارد.

در تازه ترین گزارش منتشر شده میانگین تفاوت دستمزد مردان و زنان در اتحادیه اروپا، حدود ۱۶.۲ درصد اعلام شده است.

براساس این گزارش که از سوی موسسه تحقیقاتی یورواستات، تفاوت درآمد مردان و زنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بررسی شده است.

طبق این گزارش، بیشترین شکاف در پرداخت دستمزد، در کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد. آنطور که در این گزارش گفته شده در استونی، تفاوت درآمد مردان و زنان، حدود ۲۵.۳ درصد اعلام شده که این میزان تفاوت، استونی را در رتبه اول شکاف جنسیتی در اروپا قرار داده است. نکته قابل توجه این است که استونی به عنوان زنانه ترین کشور شناخته می شود. آنطور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده در این کشور در مقابل هر ۱۰۰ زن، ۸۴ مرد وجود دارد. با توجه به این تفاوت چشمگیر در تعداد زنان و مردان، در سال ۲۰۱۳، نرخ بیکاری برای زنان ۸ درصد -تنها یک درصد کمتر از مردان- اعلام شد. در این کشور، زنان بیشتر در مشاغل تمام وقت فعالیت دارند، اما با این حال، میزان درآمد آنها کمتر از مردان است؛ آنطور که گفته شده، زنان استونی معادل سه چهارم دستمزد مردان دریافت می کنند.

طبق این گزارش، تفاوت درآمد مردان و زنان در جمهوری چک، حدود ۲۱.۸ درصد اعلام شده و براین اساس، این کشور رتبه دوم شکاف جنسیتی را بین کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است.

این آمار در حالی مطرح می شود که طبق آمار، شمار افراد تحصیلکرده در جمهوری چک در میان زنان، بیشتر از مردان بوده است. با این حال، با وجود افزایش فارغ التحصیلان زن در این کشور، مردان همچنان درآمد بیشتری نسبت به زنان دارند. آنطور که گفته شده، این موضوع به این دلیل است که زنان بیشتر در کارهایی مشغول به کار می شوند که میانگین دریافتی آنها پایین بوده و این در حالی است که مردان بیشتر در مشاغل مدیریتی به کار گرفته می شوند و درآمد آنها گاهی بیشتر از پنج برابر زنان است.

در این گزارش، آلمان نیز به عنوان سومین کشوری معرفی شده که تفاوت بسیاری در درآمد مردان و زنان وجود دارد. این در حالی است که در این کشور، جنبش های بسیاری برای برابری حقوق زنان و مردان صورت گرفته و زنان جوان آلمانی خود را شهروندانی همتراز مردان در جامعه امروز آلمان می پندارند. با این حال، تفاوت دستمزد مردان و زنان در این کشور، حدود ۲۱.۵ درصد اعلام شده که این تفاوت در بریتانیا، به ۲۱ درصد و در اتریش، حدود ۲۰.۱ درصد رسیده است. براساس بسیاری از گزارش ها، مبارزه با نابرابری دستمزد زنان با مردان در دستور کار دولت بریتانیا قرار گرفته و در این رابطه قانونی نیز به تصویب رسیده است. در این گزارش، فرانسه، اسپانیا و سوئد نیز در میان کشورهایی قرار دارند که همچنان میان دستمزد مردان و زنان تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. آنطور که گفته شده، در سوئد، یک زن به طور متوسط، ۱۵ درصد کمتر از یک مرد حقوق می گیرد.

آنطور که در ادامه این گزارش گفته شده، در میان کشورهای اروپایی، کمترین شکاف جنسیتی در لهستان، ایتالیا و رومانی وجود دارد. طبق این آمار، میزان تفاوت دستمزد مردان و زنان در این کشورها، حدود۵.۲ تا ۷.۲ درصد اعلام شده است.

همانطور که گفته شد، در سال های اخیر، تلاش های بسیاری برای برابری حقوق زنان و مردان در کشورهای مختلف شده است. براساس تازه ترین اخبار منتشر شده، تنها ایسلند توانسته قدم های ارزشمندی در تساوی دستمزد زنان و مردان بردارد. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایسلند از نظر شاخص برابری جنسیتی رتبه اول را دارد. قانون جدیدی در این کشور به تصویب رسیده است که طبق آن دستمزد زنان و مردان باید در شرکت های خصوصی و دولتی با بیشتر از ۲۵ کارمند، مساوی باشد و شرکت باید این تساوی حقوق را ثابت کند؛ در غیر اینصورت جریمه می شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34034/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html