اقتصاد ایرانی: ردیابی جریان سرمایه در بازار اوراق از افزایش گرایش به سوی گروه مصون از تورم حکایت دارد. داده های منتشرشده از سوی موسسه اطلاعات مالی EFPR اختصاص رتبه اول به این گروه و کاهش تمایل به سرمایه گذاری در گروه پربازده را تایید می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق اوراق مصون از تورمIShares  به عنوان بزرگ ترین مرکز مبادلاتی این اوراق، مجموع د ارایی های این بخش را ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده است. ماه فوریه با رکوردشکنی از نظر جریان ورودی سرمایه برای این اوراق سپری شد. در واقع، وجود ریسک ناشی از رشد تورم در فضای آتی اقتصاد آمریکا باعث ایجاد این گرایش شده است. بروز موج جدید با این دیدگاه از روز جمعه شروع شد. آمار اشتغال وزارت کار، روند مثبت ایجاد شغل را به عاملی برای افزایش توجه به تورم مبدل ساخت. اولین حوزه ای که سیگنال تورمی را از بازار کار دریافت کرد، بخش اوراق بود. عقب نشینی نرخ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ساله به دلیل سخنرانی انقباضی سکاندار فدرال رزرو، پس از انتشار خبر ایجاد ۳۱۳ هزار شغل در بخش غیرکشاورزی پایان یافت. به این ترتیب، نرخ بازدهی این اوراق از ۲.۸ درصد جدا شد و به بالای ۲.۹ درصد بازگشت. انعکاس این تغییر در بازارها، نگاه ها را به گزارش رشد شاخص قیمت مصرف کننده دوخته و اهمیت تورم را دوچندان کرده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه آمریکا پس از ثبت آمار مربوط به رونق بازار کار این کشور تقویت شد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله پس از سخنرانی رئیس فدرال رزرو و ابراز اطمینان وی نسبت به تناسب نرخ تورم با افزایش نرخ بهره و تداوم رشد اقتصادی نزولی شده بود؛ اما پس از گزارش مثبت اشتغال، انتظارات تورمی به صحنه بازگشتند و نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله به بالای ۲.۹ بازگشت. رشد تعداد مشاغل تولیدشده در ماه فوریه فراتر از پیش بینی بود؛ به طوری که در این ماه ۳۱۳ هزار شغل در بخش غیرکشاورزی ایجاد شد. روند رو به رونق فضای استخدامی در ایالات متحده چشم انداز رشد نرخ تورم را در بازارها پدید آورد و به نظر می رسد حساسیت نسبت به گرایش های انقباضی فدرال رزرو به هفته بعد موکول شده است. در طول هفته جاری نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده منتشر می شود؛ بنابراین اهمیت بیشتر تورم برای بازارهای جهانی توجیه پذیر است. فضای تورمی حاکم بر بازارها علاوه بر اثرگذاری گزارش اشتغال، به پیش بینی ۲.۲ درصدی وزارت کار آمریکا از رشد شاخص قیمت (در ماه فوریه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) مربوط می شود.

گرایش به بازار مصون از تورم

رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه اولین نشانه بروز تاثیر چشم انداز تورمی محسوب می شود. این نرخ در اوراق ۱۰ ساله، زمانی که «جی پاول» سیگنال انقباضی خود را به بازارها مخابره کرد به ۲.۸ درصد کاهش یافت؛ اما گزارش وزارت کار آمریکا این نرخ را به ۲.۹ درصد رساند. قدرت نمایی بازار کار ایالات متحده همزمان با نرخ بیکاری ۴.۱ درصدی، فشارهای انقباضی وارد بر فدرال رزرو را بیشتر خواهد کرد و این امر می تواند به زیان اوراق تمام شود. با این حال، پیش از جلسه کمیته بازار آزاد برای تعیین نرخ بهره هدف، بازدهی روبه رشد اوراق به معنای پیش بینی افزایش قیمت ها است. نشانه دیگری که فرضیه گرایش بازارها به فضای تورمی را تایید می کند، جریان سرمایه در گروه های مختلف بازار اوراق است. جریان سرمایه به بازار اوراق در گروه های پربازده، قابل تعویض، شهرداری، رهنی و مصون از تورم در طول یک سال اخیر از سبقت اوراق مصون از تورم حکایت دارد. طبق آمار منتشرشده از سوی موسسه اطلاعات مالی EFPR، جریان سرمایه (به عنوان درصدی از دارایی های تحت مدیریت) برای اوراق مصون از تورم نزدیک به ۵ درصد بوده است که رتبه اول را به این گروه اختصاص می دهد. جریان سرمایه برای گروه اوراق پربازده نزدیک به منفی ۶ درصد گزارش شده که رتبه آخر را برای این گروه به همراه داشته است. گرایش به سرمایه گذاری در فضای غیرتورمی بیانگر شدت پرهیز از ریسک مربوط به رشد قیمت ها در آینده است. پیش بینی ها از ثبت نرخ ۲.۲ درصدی (فوریه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته) حکایت دارد؛ اما برخی از نشانه ها تحقق این نرخ را زیر سوال برده اند. مهم ترین عاملی که رونق بازار کار را خارج از مسیر تورمی ترسیم می کند، عدم رشد متناسب دستمزدها است. برخی نیز منحنی فیلیپس را ملاک قرار داده و رشد تورم همسان با نرخ بیکاری فعلی را مختل می دانند. منحنی فیلیپس رابطه میان نرخ بیکاری و تورم را نشان می دهد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34037/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C.html