به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، پات که پیشرو در فراهم کردن امکان کارت به کارت برای بانک های مختلف بوده است اینبار موسسه اعتباری ملل را به جمع خانواده خود اضافه کرد. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/216301/انتقال-وجه-از-مبدا-کارت‌های-ملل-با-پات