اقتصاد ایرانی: بانک تسویه حساب بین المللی اعلام کرد نشانه هایی هشدار می دهند که چین، کانادا و هنگ کنگ بیش از سایر اقتصادهای جهان در خطر ریسک بانکی هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، کانادا که اقتصادش در سال گذشته با سریع ترین نرخ از سال ۲۰۱۱ رشد کرد به دلیل تعدد کارت های اعتباری خانوارها و سطوح بالای بدهی در اقتصاد، در معرض ریسک است. بنا بر این تحقیق، استقراض خانوارها  در چین و هنگ کنگ نیز یکی از فاکتورهای ریسک به شمار می رود.

این گزارش نتایج تعجب آوری نیز به همراه داشت، برای مثال ایتالیا با وجود اینکه گرفتار رشد پایین اقتصادی و مساله بدهی های معوق بانکی است، با ریسک بانکی روبرو نیست. بنا بر گزارش بانک تسویه حساب بین الملل که بانک مرکزی بانک های مرکزی جهان به شمار می رود، شاخص شکاف اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در چین بهبود یافته است که نشان دهنده پیشرفت دولت این کشور برای کاهش ریسک بخش مالی است. این شاخص، اختلاف بین اعتبار به نرخ تولید ناخالص داخلی در بلندمدت را نشان می دهد و افزایش آن بیانگر رشد بیش از حد اعتبارات و خطر ورشکستگی بخش مالی است.  

نتایج مطالعات نشان می دهد در چین شکاف سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ به ۱۶.۷ درصد کاهش یافته است که بسیار کمتر از ۲۸.۹ درصد مارس۲۰۱۶ و کمترین سطح از سال ۲۰۱۲ است. به گفته دینگ شوانگ- کارشناس اقتصادی بخش چین و هنگ کنگ ” استاندارد چارتر” کاهش شکاف نشان دهنده بهبود بهره وری واسطه گری مالی است. این به کاهش سرعت افزایش نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد و شرایط را برای کاهش نقدینگی در اقتصاد مهیا می کند.

چین خطرات سیستم مالی را جدی گرفته است و در حالی که از بین بردن ریسک از سال ۲۰۱۵ از اولویت های دولت بوده است، سیاستمداران قدرتمند این کشور بساط بانکداری سایه و احتکار در بازار سرمایه را جمع کرده اند. از ماه آوریل سال گذشته، قانون گذاران مالی رشد محصولات مدیریت ثروت و استقراض درون بانکی را هدف قرار داده اند و اخیرا نیز برروی وام خانوارها تمرکز بیشتری کرده اند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34013/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C.html