به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در این راستا سهامداران حقیقی شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارئه مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام خود را دریافت و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216259/پرداخت-سود-سهام‌های-۲-شرکت-در-بانک-سپه