به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در این مدت حدود ۲۲۸ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت شش ماهه و حدود ۵۹۲ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت یک ساله پیش فروش شده است. این تعداد سکه را ۱۶ هزار و ۹۸۹ نفر خریداری کرده اند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216237/بازار-سکه-در-بانک-ملی-ایران،-سکه-شد