به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمد حزار با تاکید به اینکه برقراری مجدد و استحکام روابط بانکی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن تسریع و تسهیل مراودات مالی و تجاری میان دو کشور از مهم ترین دستاوردهای برجام است، افزود: احیای روابط کارگزاری بانک های بزرگ دولتی و تراز اول روسیه از جمله Sberbank، VTB ،Gazprom Bank  ، VEB، Exim Bank و برخی بانک های معتبر خصوصی از جمله  Promsovyaz Bank وTranscapital Bank حاکی از عزم جدی و اراده قوی سیستم بانکی روسیه در بهره برداری از موقعیت استثنایی به وجود آمده و سهیم شدن در بازار بزرگ مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216214/استحکام-روابط-بانکی-ایران-و-روسیه-در-پساتحریم