اقتصاد ایرانی: یکی از مقامات صندوق بین المللی پول گفت همکاری اقتصادی مستحکم بین هند و چین مفید خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از ایندین اکسپرس، تائو ژانگ- معاون اجرایی رئیس صندوق بین المللی پول پیش از آغاز سفرش به هند گفت: در سال های اخیر، هند و چین موتورهای مهمی برای رشد اقتصادی در منطقه و جهان بوده اند و این دو کشور تقریبا نیمی از بار رشد جهانی را به دوش کشیده اند. وی گفت صندوق بین المللی پول معتقد است اگر دو کشور سیاستهای کلان اقتصادی پایدار و جهت دار را در پیش گیرند و موانع تجاری و سرمایه گذاری را از میان بردارند، جهان از این مساله منتفع خواهد شد.

ژانگ در پاسخ به این سوال که اثر مجموع اقتصاد این دو کشور بر اقتصاد جهانی را چگونه ارزیابی می کند گفت: همکاری اقتصادی مستحکم بین هند و چین مفید خواهد بود و از تشریک مساعی این دو کشور استقبال می کنیم. اجلاس گروه ” بریکس” و “جی ۲۰” مثال های خوبی برای این موضوع هستند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33997/%D9%87%D9%86%D8%AF+%D9%88+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D9%88+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.html