اقتصاد ایرانی: مسعود نیلی بایدهای اقتصادی افزایش جمعیت را تجزیه و تحلیل کرد. او با حضور در انجمن جمعیت شناسی ایران و دانشگاه علوم اجتماعی تهران، پیوندهای بین دو مقوله «جمعیت» و «اقتصاد» را به تصویر کشید و نشان داد که تصمیم گیری برای یکی بدون لحاظ کردن دیگری، نمی تواند منجر به یک تصمیم استراتژیک شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی با تکیه بر آمار و تجربه گذشته ایران، تاکید کرد که رشد جمعیت بدون رشد متناسب تولید ناخالص داخلی، نمی تواند از «پنجره جمعیتی» به وجود آمده، منفعتی را نصیب اقتصاد کند. به عقیده او پنجره جمعیتی در حالتی می تواند منجر به تولید و اشتغال بیشتر در کشور شود که سرمایه مورد نیاز برای بهره گیری از آن وجود داشته باشد، اما هنگامی که این پازل کامل نباشد، رشد جمعیت حتی می تواند صدمات جبران ناپذیری را به بار آورد.

ارتباط جمعیت و اقتصاد

نیلی در این جلسه، اثر متغیرهای جمعیتی بر عملکرد اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داد. تحولات جمعیت می تواند بر بازار کار، بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیرهای زیست محیطی و غیره اثرگذار باشد. به عقیده این اقتصاددان، موضوع جمعیت در دهه اخیر از ریل تخصصی و کارشناسی خود خارج شده و بیرون از چارچوب تخصصی، درباره این موضوع اظهارنظر شده است. هر چند او معتقد است که اخیرا واگرایی ها کمتر و دیدگاه ها به یکدیگر نزدیکتر شده است.

اگرچه عده ای موضوع افزایش جمعیت را از نگاهی اصولی بررسی می کنند اما نیلی در این جلسه سعی کرد واقع بینانه تر و بر پایه آمار و ارقام به ارزیابی افزایش جمعیت بپردازد. نگاه اصولی به این معناست که برخی در واکاوی امکان افزایش جمعیت، این سوال را مطرح کنند که آیا کشور اصولا از نظر معادن و ذخایر، ظرفیت پذیرش جمعیت را دارد یا ندارد. در حالی که نیلی معتقد است می توان ساده تر به این موضوع پرداخت و از مسیرهای سخت که به نظر از قبل نتایج آنها مشخص است، پرهیز کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی مشخصا به دو سوال در حوزه «جمعیت و اقتصاد» پرداخت؛ نخست اینکه در کنار سایر عوامل اثرگذار، متغیرهای جمعیتی چه نقشی در ابرچالش های فعلی اقتصاد ایران دارند و دوم، مکانیزم های اثرگذاری متغیرهای جمعیتی بر متغیرهای اقتصادی به چه صورت است. به عقیده او، ابرچالش ها موضوعی نیستند که از بیرون بر ما تحمیل شده باشد، بلکه مسبب اصلی به وجود آمدن آنها، سیاست هایی بوده که در بلندمدت در کشور دنبال شده است. در حقیقت این اقتصاددان تلفیقی از بحث ابرچالش ها و بحث جمعیت را مطرح کرده است.

۴ متغیر کلیدی جمعیتی

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که ۴ متغیر جمعیتی، می توانند در عملکرد اقتصادی نقش بسزایی را بازی کنند؛ جمعیت (سطح)، نرخ رشد جمعیت، ترکیب سنی و جنسیتی و ترکیب جغرافیایی (شهری و روستایی).

جمعیت و نرخ رشد آن: از فاصله ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰، کاهش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاد اما همزمان با این کاهش، نرخ رشد جمعیت در دوره ۱۰ ساله ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵ جهش قابل ملاحظه ای را ثبت کرد. در واقع یک رویداد در حوزه جمعیت و یک رویداد در حوزه اقتصاد کلان، شرایط ویژه ای را برای کشور به وجود آوردند. به گفته نیلی، طی دوره ۵ ساله ۱۳۶۰-۱۳۵۵، با افت ۴۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه افتی ۵۵ درصدی را به دلیل رشد جمعیت ثبت کرد. نیلی معتقد است که این اتفاق به اندازه ای بزرگ است که آثارش می تواند تا یک قرن در اقتصاد ایران باقی بماند، چراکه افت سطح رفاه در جامعه، در سال های بعدی از طریق افت پس انداز و سرمایه گذاری رخ نامطلوب خود را بیشتر نمایان می کند.

اما نتیجه ای که از برآیند این دو اتفاق افتاده است نکته قابل تامل تری است. تولید ناخالص داخلی کشور پس از جنگ در جاده افزایشی قرار می گیرد و در سال ۱۳۷۹ کاهش اتفاق افتاده در سال های ابتدایی پس از انقلاب را جبران می کند، اما اگر تولید را با بعد جمعیتی در نظر بگیریم، روی دیگر سکه چهره مناسبی ندارد. مطابق آمار ارائه شده از سوی نیلی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز به سطح سال ۱۳۵۵ نرسیده است. محاسبات این اقتصاددان نشان می دهد سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵، ۱.۸ برابر سال ۱۳۵۵ شده، اما تولید سرانه در سال ۱۳۹۵، ۷۶ درصد تولید سرانه سال ۱۳۵۵ بوده است. در حقیقت با وجود گذشت ۱۸ سال از بازگشت تولید ناخالص داخلی به میزان سال ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان حدود ۲۴ درصد کمتر از میزان سال ۱۳۵۵ است.

نیلی بر این باور است که هنگامی که درآمد به ازای یک نفر کاهش پیدا می کند، اولین جایی که اثر می پذیرد، سرمایه گذاری است، زیرا رفتار مردم به گونه ای است که مصرف تنها هنگامی کاهش می یابد که چاره دیگری نباشد، اما اولین گزینه ای که در مظان کاهش قرار دارد، همواره سرمایه گذاری و پس انداز است. بعد و تعداد خانوار: بعد خانوار از سال ۱۳۶۵ به این طرف، همواره با کاهش همراه شده و از ۵.۱ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۳.۳ نفر در سال ۱۳۹۵ تقلیل پیدا کرده است. حتی در سرشماری سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای تک نفره کشور با افزایش قابل توجهی روبه رو بوده است. اما تعداد خانوار مسیر دیگری را طی کرده، تعداد خانوارها از ۶.۷ میلیون در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۲۴ میلیون در سال ۱۳۹۵ صعود کرده است.

نیلی یکی از مهم ترین آثار این فعل و انفعال را افزایش سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی دانسته است. آمارها نیز این گفته را تایید می کنند. دقیقا همراه با اتفاقات جمعیتی رخ داده، سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی از ۲۱ درصد به حدود ۴۲ درصد ارتقا یافته است. از مقطع سال ۱۳۶۰، نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی همواره در سطحی بالاتری از مقادیر پیش از آن قرار داشته، به طوری که متوسط مصرف به تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد طی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۹، به ۴۳ درصد در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۵ رسیده است. به تعبیر نیلی، از کیک اقتصاد ایران برش مصرف بزرگتر و برش سرمایه گذاری در این سال ها کوچکتر شده است. در واقع با وقوع این اتفاق، رفاه حال بر رفاه آینده ارجحیت پیدا کرده است. شمای به تصویر کشیده شده از سوی این اقتصاددان ثابت می کند که اگر افزایش جمعیت با افزایش متناسب در تولید ناخالص داخلی همراه نباشد، یک دومینوی تخریبی برای اقتصاد تکثیر می شود، چراکه در وهله اول تولید سرانه کاهش می یابد و با افزایش تعداد خانوار نیز سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می کند. افزایش سهم مصرف، اثر خود را بر کاهش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری سرانه خواهد گذاشت و بسترهای بحران بیکاری را ایجاد می کنند.

در سال های منتهی به ۱۳۷۵، موج اول افزایش جمعیت اواخر دهه ۵۰، وارد بازار کار شدند و اقتصاد باید توان مواجهه با این موج جمعیتی را می داشت. اما تحلیل نیلی نشان می دهد درست در سال هایی که اقتصاد باید منابع خود را برای ایجاد اشتغال تجهیز می کرد، روند سرمایه گذاری سرانه نزولی شد و در این سال ها به کمترین مقدار خود رسید. نتیجه این شد که فرصت شغلی مناسب در زمان مناسب ایجاد نشد و بازار کار در مواجهه با حجم ورودی دهه ۶۰، ظرفیت های لازم را نداشت. به علاوه اینکه در دهه ۷۰ و ۸۰ به دلیل افزایش تکنولوژی های سرمایه بر، میزان منابع یا سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل نیز افزایش یافته بود و کاهش سرمایه سرانه محدودیت مضاعفی برای ایجاد اشتغال بود.

ترکیب سنی و جمعیتی: به گفته نیلی، در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد حدود ۲۰ تا ۳۵ ساله تشکیل می دادند. از این میزان حدود ۱۲.۵ میلیون نفر مرد و ۱۲.۳ میلیون نفر زن بوده اند. برای این حجم از جمعیت جوان کشور، ایجاد شغل از اهمیت بالایی برخوردار است. بررسی نیلی حکایت از این دارد که چه در مردان و چه در زنان، تمایل متولدان دهه ۷۰ برای ورود به بازار کار نسبت به دهه ۶۰ افزایش یافته است و آنها با سرعت بیشتری دست از تحصیل کشیده و به سمت بازار کار گرایش پیدا کرده اند. همچنین افزایش شتابان نرخ مشارکت زنان، نکته دوم ترکیب جمعیتی در سال های اخیر است.

از نظر نیلی، افزایش جمعیت در سن کار از یک طرف و کاهش سرمایه گذاری ناشی از افزایش تعداد خانوارها از طرفی دیگر، متغیرهای جمعیتی ایجاد ابرچالش بیکاری را توضیح می دهند. نیلی شاخص های جمعیتی را در به وجود آوردن بحران صندوق های بازنشستگی نیز اثرگذار می داند. طبق تحلیل او، افزایش جمعیت ترکیب سنی جمعیت را دچار تحول کرد و همزمان اشتغال مناسبی نیز برای بخش مهمی از متولدان دهه ۶۰ محقق نشد؛ این دو عامل در نهایت ورودی منابع صندوق های بازنشستگی را با افت قابل توجه روبه رو کرد. مثلا در سال های ۸۴ تا ۹۱، تقریبا تعداد شاغلان کشور ثابت بوده است. از طرفی خروجی از صندوق بازنشستگی بدون تغییر بوده و با افزایش امید به زندگی، مصارف صندوق های بازنشستگی با رشد نیز مواجه شدند. حاصل این اتفاق، ناترازی در دخل و خرج صندوق ها بود تا یک ابرچالش برای اقتصاد کشور ایجاد شود.

ترکیب جغرافیایی: از نظر نیلی، اینکه یک شهر از چه مسیری توسعه یابد، بر ساختار بودجه ای دولت اثر جدی خواهد داشت. او معتقد است که اگر شهری به تبع صنعت به وجود آمده باشد، آن شهر یک شهر مولد است و خدماتی که در شهر توسعه پیدا می کند، خدمات مدرن و پیشرفته ای خواهد بود. در این حالت وقتی ترکیبی از جمعیت روستایی به شهری تغییر کند، مراحل توسعه طی شده است و تولید جمعیتی که در گذشته روستایی بوده، از کشاورزی به صنعتی تغییر می کند. اما به عقیده این اقتصاددان، اگر یک شهر نه به پشتوانه صنعت و به وسیله دولت ایجاد شده باشد، در این حالت شهر به جای اینکه «مرکز تولید» باشد، «مرکز مصرف» می شود. در این حالت انتقال جمعیت از روستا به شهر برابر با این است که یک جمعیت تولید کننده به یک جمعیت مصرف کننده تغییر ماهیت دهد. در کشورهایی از این دست، توسعه شهری بیشتر به توسعه مخارج دولت شبیه است تا افزایش درآمدهای دولت. به گفته نیلی، در کشور ما نیز از مسیر دوم توسعه شهر شکل گرفته است. در این مدل، افزایش جمعیت شهری به عدم تعادل در بودجه دولت منجر می شود، چرا که بین خدمات دولتی ارائه شده با پایداری منابع دولت یک عدم تناسب عمیق وجود دارد. در مدل دوم، هنگامی که سهم جمعیت روستایی کاهش و سهم جمعیت شهری افزایش می یابد، یکی از آثارش کسری بودجه دولت است، چون مخارج دولت افزایش پیدا می کند و از آن طرف درآمدهایش رشدی نمی کند. بررسی های نیلی نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، جمعیت شهری ایران حدودا ۱۰ برابر شده است، در حالی که در همین مدت مالیات به قیمت ثابت، ۳ برابر شده است. به واقع افزایش جمعیت، تقاضا برای خدمات دولتی در بخش های آموزش و بهداشت را افزایش داده است و همین امر سبب تخصیص منابع مالی دولت و اقتصاد برای تامین مالی و سرمایه گذاری در این بخش ها شده است. این اقتصاددان معتقد است که ارائه خدمات دولتی بدون وجود مکانیزم پایدار تامین منابع مالی، کسری بودجه مزمن و ابرچالش بودجه دولت را در سال های اخیر سبب شده است. یک بعد دیگر در بحث جغرافیایی از نظر نیلی این است که منابع طبیعی با جابه جایی های جمعیتی با مصرف بیشتر روبه رو می شوند. هنگامی که جمعیت شهری افزایش پیدا می کند، توسعه حمل و نقل اتفاق می افتد، توسعه حمل و نقل نیز مصرف انرژی را افزایش می دهد. مدل مصرف در شهرهای ما، مصرف زیاد انرژی را ایجاد کرده است. مصرف بالای آب نیز مصداق دیگری از این ادعا است. رصد نیلی از آمارهای جهانی نشان می دهد با وجود رشد ملایم مصرف سرانه انرژی در جهان، مصرف سرانه انرژی در ایران طی حدود ۳ دهه گذشته، رشد شتابانی را تجربه کرده است. این به مدل اسکان جمعیتی و سیاست هایی که نسبت به جمعیت شهری وجود داشته و دولت ها همواره سعی کردند به مردم امتیاز بدهند، باز می گردد. از منظر نیلی، مجموعه این عوامل به ابرچالش مسائل زیست محیطی ختم شده است.

ملاحظات سیاست گذاری

به عقیده نیلی اینکه افزایش جمعیت خوب است یا بد، بیشتر از هر چیز وابسته به «مدیریت اقتصاد کلان» است؛ اگر مدیریت اقتصاد در یک جمعیت کم بد باشد، احتمالا با افزایش جمعیت، مدیریت اقتصاد نیز بدتر خواهد شد. مثلا اگر در اقتصادی، نرخ مشارکت زنان بسیار پایین باشد، افزایش جمعیت به معنی رشد جمعیت غیرفعال بیشتر از جمعیت فعال است. نیلی معتقد است که با وجود اهمیت و اثرگذاری متغیرهای جمعیتی بر عملکرد اقتصادی، سیاست گذاری طی دهه های گذشته توجه کافی به این اثرگذاری نداشته است. این اقتصاددان توضیح داد: «اگر راجع به هر مقیاسی از جمعیت در آینده صحبت می کنیم، باید ببینیم در گذشته چه تمرینی با جمعیت کرده ایم. تجربه نشان داده است که تمرین ما تمرین خوبی نبوده است.» از نظر او اگر سناریوی افزایش جمعیت بدون تصحیح سیاست های قبلی به کار گرفته شود، نمی تواند از مزایای «پنجره جمعیتی» به نفع اقتصاد استفاده کند و اگر سیاست ها تغییر پیدا نکند، بر بار مشکلات افزوده نیز می شود. نیلی بر این باور است که مساله ما در درجه اول مساله جمعیت نیست، مساله مدیریت اقتصاد است. به عقیده او اگر اقتصاد ما در چارچوبی که منجر به افزایش سرمایه گذاری و منابع در اختیار و بهبود تکنولوژی می شود، قرار گیرد، در آن زمان مسیر مناسب جمعیتی قابل بررسی است، اما اگر ظرفی که جمعیت وارد آن می شود، ظرف نامناسبی باشد، تحت هر شرایطی با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. ارزیابی نیلی این است که از تجربه شوک جمعیتی دهه ۶۰، موفق بیرون نیامده ایم. او تاکید دارد که ابعاد بین اقتصاد و جمعیت با هم دیده شوند، چرا که بررسی منفصل این دو موضوع، باعث این تصور می شود که اقتصاد و جمعیت به یکدیگر ارتباطی ندارند که اشتباه استراتژیکی است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33972/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA.html