اقتصاد ایرانی: گزارش های وزارت راه و شهرسازی از نتایح حاصل از اقدامات ایمنی سازمان هواپیمایی کشور نشان می دهد که در حال حاضر با انجام ممیزی ایکائو از ایران، رتبه ایران با تطابق بیش از ۹۰ درصد با استانداردها و مقررات ایکائو در بین ۱۹۲ کشور عضو پیمان شیکاگو در جایگاه بیستم قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، همچنین وضعیت بازرسی های هواپیما در رمپ تیم SAFA در فرودگاه های خارج کشور از شرکت های ایرانی که متعاقبت آن شرکت های ایران ایر و ماهان در لیست تحریم فنی اتحادیه اروپا قرار گرفتند، سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به اجرای یک برنامه نظارت عالیه در این مورد کرد و با تمهیدات لازم، موفق به خروج این شرکت ها از محدودیت پروازی در فرودگاه های تحت نظارت این برنامه شد.

از سوی دیگر، نرخ یافته های شرکت های هواپیمایی ایرانی در بازرسی های SAFA از حدود سه سال پیش کاهش یافته است، به طوری که برخی از شرکت های هواپیمایی ایرانی که در سه سال گذشته دارای نرخ بیشتر از ۱۵ بوده اند، در حال حاضر دارای نرخ کمتر از ۱ هستند.

گزارش وزارت راه و شهرسازی همچنین از کاهش نرخ حوادث در هواپیمایی تجاری حکایت دارد. بنا به این گزارش، در حالی که پروازهای هواپیماهای تجاری کشور دارای رشدی در حدود ۵ هزار پرواز در سال بوده است، متعاقب این موضوع تعداد حوادث نیز در این حوزه دارای رشد بوده که این امری طبیعی و ناشی از افزایش فعالیت های پروازی است.

نکته حایز اهمیت این است که نرخ حوادث در هواپیماهای تجاری که عبارت است از نسبت تعداد رویدادها به فعالیت پروازی انجام شده، از روندی کاهشی برخوردار است. این به معنای حفظ و یا ارتقای ایمنی در شرایط موجود همراه با توسعه کمی حمل ونقل است. در کنار این نکته، قدم بعدی در افزایش ایمنی کاهش هرچه بیشتر تعداد این حوادث با هدف کاهش سوانح هوایی که معمولا منجر به صدمات جانی می شود است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33973/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html