اقتصاد ایرانی: موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس اعلام کرد رشد این کشور در سه ماهه منتهی به فوریه به ۰.۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این موسسه اعلام کرد انتظار می رود رشد اقتصادی ماه مارس به دلیل آب و هوای برفی غیر معمول هفته گذشته، باز هم کاهش یابد.

آمیت کارا- کارشناس اقتصادی موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس – گفت: برآورد می شود رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به ماه فوریه به ۰.۳ درصد کاهش یافته است. فعالیت ها نسبتا کم تر شده اند و احتمال می رود پس از مشخص شدن تاثیر شرایط آب و هوایی اخیر، رشد اقتصادی در ماه جاری کندتر نیز شود.

اقتصاد انگلیس در سه ماهه منتهی به سال ۲۰۱۷ رشدی معادل ۰.۴ درصد را به ثبت رساند که از نظر بانک مرکزی انگلیس مطابق با پتانسیل های میان مدت اقتصادی این کشور بوده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33975/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%81%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html