به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، از مجموع درخواست های رسیدگی شده در دی و بهمن ماه سال جاری، تعداد پنج فقره تامین مالی به ارزش یک هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال در حوزه های صنایع دارویی، پنل های خورشیدی، تولید لوله های پلی اتیلن و صنعت گردشگری مصوب شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216150/تامین-مالی-۵-طرح-بزرگ-کشور-توسط-بانک-ملی