فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تعیین هزینه معیشت به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران گفت: واقعیت این است که مذاکره درباره هزینه معیشت که سهم درمان آن با واریز به خزانه (بند ز تبصره ۷ بودجه) قربانی شود، سخت است.

نماینده جامعه کارگری در جلسات دستمزد ۹۷ ادامه داد: وقتی دولت با طرح نظام سلامت شعار بهره مندی اقشار آسیب پذیر از نعمت درمان، بدون تحمیل هزینه مالی به معیشت خانوار، را می دهد، بسیار خوب است و قطعا استقبال می شود؛ اما نکته قابل توجه اینکه در نظام سلامت علاوه بر «درمان»، «پیشگیری» نیز هدفگذاری شده بود اما شواهدی که دال بر «پیشگیری» باشد، مشاهده نمی کنیم.

توفیقی با بیان اینکه از طرفی کیفیت مواد غذایی از نظر آسیب پذیری سلامت جامعه رو به کاهش و هشدار دهنده است، گفت: کمبود نظارت بر مواد غذایی، افزایش هزینه های سبد، کاهش سهم اقلام خوراکی در سبد معیشت و به تبع آن کوچک شدن سفره اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار مشهود است چراکه جامعه کارگری برای تامین معیشت حداقلی، هزینه سبد خود را به کمترین میزان تقلیل داده است.

کاهش سهم مواد خوراکی برای جبران هزینه‌های مسکن و درمان

وی با اشاره به اینکه کوچک تر شدن سفره کارگر بیش از این امکان ندارد گفت: امروز کارگر سلامتی خود را با کاهش هزینه معیشت معامله می کند تا بتواند سایر هزینه‌های سبد معیشت یعنی مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های خود را جبران کند.

توفیقی افزود: در همین شرایط نرخ جمعیت آوری کاهش پیدا کرده، بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده و به رغم اعلام افزایش سن امید به زندگی، اما میانگین سن مرگ به دهه سوم و چهارم زندگی کاهش پیدا کرد. این آمار ناشی از تغذیه اشتباه و استفاده از مواد غذایی کم کیفیت با هدف کم کردن هزینه اقلام خوراکی در سبد معیشت است.

جای خالی کارگران در طرح سلامت

نماینده کارگران در جلسات کارشناسی مزد۹۷ با بیان اینکه سال گذشته با موافقت و تصویب شواری عالی کار، حداقل هزینه معیشت برای اقشار آسیب پذیر جامعه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد گفت: دریافتی بخش قابل توجهی از کارگران کمتر از این رقم است. در این شرایط چرا باید سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز شود؟ این سوال مطرح می شود که اگر به استناد بند ز تبصره ۷ قانون بودجه، سهم درمان کارگر به حساب خزانه واریز می شود، آیا در بیمارستانهای دولتی هزینه درمان کارگر رایگان است؟ در این شرایط که یکبار سهم درمان از حقوق کارگر کسر می شود و یکبار هم در صورت بیماری باید فرانشیز پرداخت کند، نشان می دهد طرح نظام سلامت آسیب پذیر است.

وی با بیان اینکه با تحمیل هزینه های اضافی و از طرفی کاهش هزینه معیشت، انگیزه ای برای مذاکره در خصوص استخراج سبد معیشت ۹۶ و به تبع آن چانه زنی برای دستمزد ۹۷ در بین جامعه کارگری وجود ندارد، گفت: انتظار این بود، پیش از اجرای طرح ملی سلامت سه جانبه گرایی رعایت می شد و نمایندگان کارگری نظرات و نقاط ضعف این طرح را از منظر خود اعلام می کردند.

دولت صدای اعتراض کارگران برای واریز سهم درمان به حساب خزانه را نشنید!

توفیقی افزود: اکنون، در شرایطی که دولت سه جانبه گرایی را در طرح مهمی چون نظام سلامت رعایت نکرد، نمی توان انتظار داشت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان دو ضلع شرکای اجتماعی بر سر میز شورای عالی کار به عنوان عالی ترین رکن سه جانبه گرایی بنشینند.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: انتظار جامعه کارگری از آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت این بود که صراحتا اعلام می کرد، دولت اعتراض جامعه کارگری در خصوص بند (ز) تبصره (۷) لایحه بودجه را شنیده است و این موضوع قابل بررسی خواهد بود. اگر چنین اظهاراتی از نمایندگان دولت شنیده می شد، رعایت سه جانبه گرایی برای جامعه کارگری و کارفرمایی قابل باور بود.

محاسبات هزینه معیشت ۹۶ نهایی شده است

توفیقی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین مذاکرات انجام شده بین شرکای اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد ۹۷ گفت: متغیرها و محاسبات در خصوص سبد معیشت به عنوان یکی از معیارهای مهم و تاثیر گذار در دستمزد آماده و نهایی شده است.

وی با تاکید بر کاهش متوسط جمعیت خانواده از ۳.۵ نفر به ۳.۳ نفر بر اساس آمار نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: با توجه به کوچک شدن نرخ جمعیت خانوار و از طرفی به دلیل افزایش قیمت‌های سایر مولفه‌های غیرخوراکی تاثیر گذار در سبد معیشت، خانوار به «ارزان خری‌» روی آورده به همین دلیل «سهم خوراکی و آشامیدنی» سبد معیشت از ۲۷ درصد در سال گذشته، با کاهش ۲.۵ درصدی به ۲۴.۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

نماینده کارگران در جلسات کارشناسی دستمزد ۹۷ با اشاره به سهم ۷۵.۵ درصدی اقلام غیرخوراکی مانند هزینه مسکن، درمان، تحصیل و غیره در سبد معیشت خانوار ادامه داد: محاسبه سهم ۲۴.۵ درصدی سهم خوراکی و آشامیدنی سبد معیشت خانوار بر مبنای محاسبات آمارهای رسمی مرکز آمار و جدول شماره ۴۱ بانک مرکزی است.

 

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-131847.html