اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از رویترز، نیویورک تایمز با اشاره به منابع آگاه گزارش داده است که رییس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در ساعت ۲۰:۳۰ پنج شنبه به وقت تهران، رسما تعرفه های برنامه ریزی شده در مورد واردات فولاد و آلومینیوم را امضا کند.

نیویورک تایمز در گزارش خود گفته است که مشاوران نزدیک به کاخ سفید هشدار داده اند که این برنامه زمان بندی می تواند تغییر کند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33955/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7+%DA%A9%D9%86%D8%AF.html