به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در بخشی از این گزارش پیرامون تاثیرات اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز و همچنین روند تعاملات بین المللی بانک ها به ویژه پس از برجام آمده است: به دلیل جهان روایی نسبی دلار در مجموعه تراکنش های بین المللی و همچنین ایجاد نهادهای بین المللی با کارکرد تخصصی پیام رسانی مالی، انتقال وجوه، رصد تراکنش ها و راستی آزمایی ذی نفع نهایی در معاملات و … وابستگی به نهادهای خارجی در تعامالت مالی و بانکی بین المللی پدیده ای است که در تمام کشورها کم و بیش وجود دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216076/تحریم‌های-وضع-شده-علیه-نظام-بانکی-کدامند؟