اقتصاد ایرانی: رشد قوی تر جهانی و روند صعودی بازارهای سهام جهان برای افراد فوق ثروتمند ثروت زیادی به همراه آورده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، گزارش منتشر شده موسسه ” نایت فرانک” نشان می دهد تعداد کسانی که تا پایان سال گذشته دارایی خالصی به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار داشته اند، ۱۰ درصد به نسبت سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است که سریع ترین نرخ رشد پنج سال اخیر محسوب می شود.

تعداد افراد فوق ثروتمند جهان در شرایطی به ۱۳۰ هزار نفر رسیده است که تمامی اقتصادهای بزرگ جهان شروع به رشد کرده اند. آمریکا شمالی هنوز در صدر دارندگان بیشترین تعداد افراد فوق ثروتمند جهان قرار دارد اما آسیا موفق شده است جای اروپا را در رده دوم بگیرد. به گفته موسسه ” ولث ایکس”، شهر نیویورک در رده نخست شاخص ثروت این شرکت ایستاده است و پس از آن لندن، سانفرانسیسکو و لس آنجلس قرار دارند.

پیش بینی می شود تعداد افراد فوق ثروتمند جهان تا سال ۲۰۲۲ به ۱۸۱ هزار و ۷۰۰ نفر برسد. همچنین تعداد افرادی که در حال حاضر بیش از پنج میلیون دلار ثروت دارند ۲.۵ میلیون نفر است که ۲۰۰ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۱۶ است و انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۲۲ به ۳.۶ میلیون نفر برسد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33943/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html