اقتصاد ایرانی: هزینه موج شدید سرمای هوا که به آن نام «جانور وحشی» داده اند و توفان «اِما» در مجموع از کریسمس سال ۲۰۱۰ تاکنون بیشترین ضرر را به اقتصاد بریتانیا زده است.

به گزارش تعادل به نقل از گاردین، مسدود شدن مسیرهای رفت و آمد، رستوران های خالی و ماشین های عمرانی بیکار که هفته گذشته در سراسر بریتانیا قابل مشاهده بودند، روزانه دست کم یک میلیارد پوند به اقتصاد این کشور ضرر زدند و به کاهش رشد اقتصادی در ۳ ماهه اول امسال به نصف، منجر شدند. 

تحلیلگران می گویند ورود موج هوای سرد ملقب به «جانور وحشی» از سوی سیبری و رسیدن توفان اِما به سواحل جنوبی، هزینه برترین رویداد آب وهوایی از ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می شوند؛ کاهش شدید دمای هوا، یخبندان و بارش شدید برف از یک هفته پیش از کریسمس، اقتصاد بریتانیا را متوقف کرده است.

پیش بینی شده بخش عمرانی و ساخت و ساز بیشترین آسیب را در نتیجه بدی آب و هوا دیده باشد؛ طبق اعلام متخصصان ظرف ۳ روز که بدترین شرایط جوی در بریتانیا مشهود بود، این بخش ۲ میلیارد پوند خسارت دید چراکه دمای زیر صفر کارگران ساختمانی را مجبور کرد ابزارهای خود را زمین بگذارند و در نتیجه کلیه فعالیت های عمرانی متوقف شدند. 

کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که آمارهای مربوط به رشد تولید ناخالص ملی از کاهش شدید تولیدات در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به ۰.۲ درصد حکایت دارد و این در حالی است که پیش تر رشد ۰.۴ درصدی برای این دوره زمانی پیش بینی شده بود.

مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری اعلام کرده است که تولید در کل ۲۰ درصد افت خواهد داشت. با این حال، کار در خانه و صنایع آنلاین سودآورتر خواهند بود و تولید انرژی که ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است که با تجمیع تاثیرات منفی و مثبت سرمای شدید هوا، نتیجه این خواهد بود که تولید بریتانیا روزانه حدود یک میلیارد پوند از شرایط عادی کمتر خواهد بود. دیگر گزارش های مربوط به خسارت های جبهه هوای سرد در بریتانیا از قطعی آب هزاران خانه در این کشور حکایت دارد و این در حالی است که گفته می شود مناطق جنوبی و شرقی کشور بیشترین آسیب را متحمل شده اند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33945/%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7.html