اقتصاد ایرانی: نمایندگان درادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه- مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر تبصره ۱ بودجه ۹۷ کل کشور را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند الف تبصره یک بودجه ۹۷ کل کشور تصویب کردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز) ۳۲ درصد تعیین شود.
پیش از رفع ایراد این بند، سهمی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت، با اصلاح مجلس، سهم فرآورده های نفتی از صندوق توسعه ملی حذف شد، بر این اساس صندوق توسعه ملی سهمی از درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند ب تبصره یک بودجه سال ۹۷ کل کشور تصویب کردند منابع مربوط به ۳ درصد از صادرات نفت و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند ج تبصره یک بودجه سال ۹۷ کل کشور تصویب کردند: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۷ کمتر از یک میلیون و ۱۰ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال شود به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند ب ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح تبصره ۲ بودجه سال ۹۷ کل کشور تصویب کردند بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی ونهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و غیر مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول ۱۸ این قانون قابل پرداخت باشد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33924/%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%B3%D9%87%D9%85+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C.html