به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این بانک با هدف انجام بهتر خدمات بانکی در روزها و ساعات پایانی سال ٩۶ برنامه کاری شعب منتخب و فهرست شعب کشیک تعطیلات نوروزی را اعلام کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216012/ساعات-کار-بانک-صادرات-در-پایان-سال-و-نوروز