به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمود نوابی افزود: وقتی شعار بانکداری الکترونیکی و کاهش تردد و صرفه جویی در زمان می دهیم، کشاندن مشتری به بانک بابت تعویض کارت بانکی توجیهی ندارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216016/انتقاد-از-تاریخ-انقضای-کارت‌های-بانکی