این انتقادات نماینده مجلس در حالی است که همتی ،رئیس کل بیمه مرکزی ، با اشاره به پرداخت یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان عوارض به سازمان های مختلف از بودجه صنعت بیمه در سال گذشته گفت: اگر این بودجه درون خود صنعت بیمه استفاده می شد طبیعتا باعث افزایش مطلوبیت صنعت بیمه  در پرداخت خسارت ها می شد.

بنابراین گزارش ، صنعت بیمه در حالی عوارض ۱۰۵۰ میلیاردی را به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت کرده که به زعم بیمه گران تا کنون گزارش هزینه کردی از سوی این نهاد ها به صنعت بیمه ارایه نشده است در حالیکه طبق ایین نامه های موجود این نهاد موظف به گزارش دهی به صنعت بیمه هستند.

حسینعلی شهریاری در گفتگو با سلامت آنلاین با اشاره به تبعات سرپیچی سازمان های بیمه گر در در واریز ۱۰ درصد از سهم بیمه های شخص ثالث به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت هشدار داد: در صورتی که این تخلف تداوم داشته باشد، بزودی بیمارستان هاو مراکز درمانی دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و قادر به ارائه خدمات مناسب به بیماران نخواهند بود.

نماینده زاهدان در مجلس تاکید کرد: طبق قانون، دیوان محاسبات باید بر عملکرد بیمه ها در بخش حوادث نظارت داشته باشد تا حق قانونی وزارت بهداشت تضییع نشود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59068/انتقاد-یک-نماینده-مجلس-بیمه-گران