اقتصاد ایرانی: نخست وزیر چین گفت این کشور مالیات واحدهای تجاری و اشخاص را امسال به میزان ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش خواهد داد.

به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، لی که چیانگ، نخست وزیر چین در زمان گزارش دهی در خصوص اقدامات دولت در اولین جلسه از سیزدهمین کنگره سالانه ملی خلق چین گفت اولویت این کشور بر کاهش نرخ مالیات بخش تولید، حمل و نقل و بالا بردن سقف درآمد فروش سالانه مالیات دهندگان کوچکتر خواهد بود.

به گفته آقای لی، مالیات بر درآمد شرکت های بیشتری که درآمد پایین دارند نصف خواهد شد و سقف خرید قابل کسر از مالیات  وسایل و تجهیزات به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. همچنین دولت در نظر دارد سیاست یکپارچگی معافیت های مالیاتی درآمدهای خارجی شرکت های چینی را به اجرا گذارد. شرکت های حمل و نقل بیشتری از توافق مالیات ترجیحی برای استفاده از امکانات ذخیره سازی داخلی بهره خواهند برد.

سال گذشته حدود ۹۱۸.۶ میلیارد یوان از طریق سیاست اصلاحی در جریان جایگزینی مالیات با مالیات بر ارزش افزوده صرفه جویی شد. در موثرترین اصلاحات مالیاتی دو دهه اخیر چین، مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات شرکت ها خواهد شد که به مدت ۶۰ سال اعمال شده است. این روش، روشی ساده برای اجتناب از اخذ مالیات تکراری خواهد بود. این طرح به طور آزمایشی از سال ۲۰۱۲ در شانگهای و سپس از می ۲۰۱۶ در سراسر چین اجرایی شده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33903/%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%DA%86%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html