به گزارش اخبار بانک، این بانک اعلام کرد؛ بـا توجه به مجوز بانـک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران و پیرو اطلاعیه پیشین بانک پارسیان به آگاهی‎ ‎آن گروه از ‎مشتریـان تعاونی اعتبار ثامن الحجج که موعـد پرداخت وجوه «فرم درخواست» ایشان مهر مـاه سال۱۳۹۷می باشـد، می رساند امکان دریافت ۷مـاه زودتر از تاریـخ سررسـید منـدرج در فرم ایشان در شعب بانک پارسیان فراهم شده است.

به عنوان نمونه،چنـانچه زمـان سررسـیدفرم درخواست تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ باشد، مشتری می تواند در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰وجه فرم مزبور را دریافت نماید.

ساعات کار شعب بانک پارسیان در تهران ،مشهد ،اصفهان ، تبریز، شیراز، قشم و کرج :۸٫۰۰ الی ۱۶٫۰۰
ساعات کار شعب بانک پارسیان در شهرستانها : ۸٫۰۰الی۱۴٫۰۰ و باجه عصر ۱۶٫۰۰الی۱۸٫۰۰
ساعات کار شعب بانک پارسیان در منطقه آزاد کیش :۰۷٫۳۰ الی ۱۵٫۳۰

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/59049/پرداخت-پیش-موعد-وجوه-سپرده-گذاران-ثامن-الحجج