به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بهترین روش نگهداری منابع ریالی، واریز آنها به حساب بانکی است. هم اکنون بانک ملی ایران امکانات فراوانی برای دسترسی لحظه ای به منابع برای مشتریان ایجاد کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215958/در-نوروز-طلا،-پول-نقد-و-ارز-خود-را-به-بانک-ملی-بسپارید