اقتصاد ایرانی: به گزارش ایرنا از خبرگزاری شینهوا، این رقم مشابه پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ میلادی بود در حالی که رقم واقعی رشد اقتصادی چین در سال گذشته به ۶٫۹ درصد رسید.
بر اساس این گزارش که صبح امروز دوشنبه در کنگره ملی خلق چین ارایه شد دستیابی به رشد اقتصادی ۶٫۹ درصدی، چین را قادر می سازد تا به طور کامل اشتغال ایجاد کند.
بر اساس این آمار، چین قصد دارد سطح تورم را در حدود ۳ درصد حفظ کند و بیش از ۱۱ میلیون شغل جدید شهری ایجاد کند.
بر اساس آمار گزارش شده، نرخ بیکاری شهری مورد مطالعه در حدود ۵٫۵ درصد است و نرخ بیکاری شهری ثبت شده نیز ۴٫۵ درصد است.
گزارش فوق می افزاید با توجه به این واقعیت که اقتصاد چین از مرحله رشد سریع به مرحله ای از توسعه با کیفیت بالا رسیده است اهداف فوق الذکر نیاز به ایمن سازی در ایجاد یک جامعه نسبتا مرفه در همه جهات دارد.
رشد اقتصادی ۶٫۹ درصدی چین در سال ۲۰۱۸ یکی از بهترین نرخ های رشد اقتصادی چین از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون محسوب می شود، پیشتر در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد اقتصادی این کشور به ۶٫۹ درصد رسیده بود.
گزارش سازمان ملل به عنوان ‘وضعیت و چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸’ که دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، از رشد ۳ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ و سهم یک سومی چین در این نرخ حکایت داشت.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33892/%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DB%B6.%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D9%86.html